Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı - Makina Müh. İsmail Hilmi KESKİN


Telefon: 0090 (212) 285 34 07
hilmi.keskin@itu.edu.tr

Başkanlık Sekreteri - Bilgisayar İşletmeni Hilal KETENCİTelefon: 0090 (212) 285 39 90
demirhi@itu.edu.tr


Koordinatör

Yapı İşleri Koordinatörü - Prof. Dr. Mustafa GENÇOĞLUTelefon: 0090 (212) 285 39 12
gencoglumu@itu.edu.tr


Şube Müdürleri

İnşaat İşleri Şube Müdürlüğü - Şube Müdürü- İnşaat Müh. Tanju DURMUŞTelefon: 0090 (212) 285 39 05
tdurmus@itu.edu.tr

Bakım Onarım Şube Müdürlüğü - Şube Müdürü - Elektrik Yük. Müh. Zeynel Abidin ASLANTelefon: 0090 (212) 285 65 98
aslanzeyn@itu.edu.tr

İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü - Şube Müdürü Türkan KAPTelefon: 0090 (212) 285 39 91
kap@itu.edu.tr

Ağaç ve Çevre Düzenleme Şube Müdürlüğü - Şube Müdürü - Ziraat Müh. Müzehher GÜRSOYTelefon: 0090 (212) 285 39 18
gursoymu@itu.edu.tr

İşletmeler Şube Müdürlüğü - Şube Müdür V. Sezai SAPMAZTelefon: 0090 (212) 285 39 70
ssapmaz@itu.edu.tr

Etüd Proje Şube Müdürlüğü - Şube Müdürü İnşaat Y. Mühendisi Abdullah CENGİZTelefon: 0090 (212) 285 39 08
cengizab@itu.edu.tr


İnşaat İşleri Şube Müdürlüğü

Harita Yük. Müh. Firdevs YOMRALIOĞLUTelefon: 0090 (212) 285 39 21
fyomralioglu@itu.edu.tr

İnşaat Yük. Müh. Selçuk ZORBATelefon: 0090 (212) 285 61 05
szorba@itu.edu.tr

Makina Yüksek Mühendisi Uğur Recep ŞAHİNTelefon: 0090 (212) 285 39 07
ugusahin@itu.edu.tr

Makina Müh. Mustafa Özgür KÖKSAL
koksalm@itu.edu.tr

Elektrik Elektronik Müh. Cennet YELBİZTelefon: 0090 (212) 285 39 12
yelbiz@itu.edu.tr

Harita Müh. Kenan AĞAÇTelefon: 0090 (212) 285 39 12
kenanagac@itu.edu.tr

İnşaat Teknikeri Aylen SARITelefon: 0090 (212) 285 39 21
senturka@itu.edu.tr


Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

Elektrik Müh. Barış SOYSALTelefon: 0090 (212) 285 39 09
barissoysal@itu.edu.tr

İnş. Yük. Müh. Ali COŞANDALTelefon: 0090 (212) 285 61 05
cosandal@itu.edu.tr

Makina Müh. Kubilay Yasin DEMİRCİ
kdemirci@itu.edu.tr

Makina Müh. Ufuk ÖZCÜCECİKTelefon: 0090 (212) 285 39 12
ozcucecik@itu.edu.tr

Makina Teknisyeni Acem BARIŞTelefon: 0090 (212) 285 39 07
acembaris@itu.edu.tr

Makina Teknikeri Volkan TURHANTelefon: 0090 (212) 285 39 17
vturhan@itu.edu.tr

Makina Teknikeri Alican SULAKÇITelefon: 0090 (212) 285 39 14
sulakcia@itu.edu.tr

Makina Teknisyeni Mesut ONSALANTelefon: 0090 (212) 285 39 14
onsalan@itu.edu.tr

Makina Teknisyeni Hasan ATATelefon: 0090 (212) 285 39 92
atah37@itu.edu.tr

Makina Teknisyeni Rahman SÖYLEMEZTelefon: 0090 (212) 285 71 22
rsoylemez@itu.edu.tr

İnşaat Teknikeri Halil YANIKTelefon: 0090 (212) 285 39 92
yanikh@itu.edu.tr

İnşaat Teknisyeni Ahmet ÖZTÜRKTelefon: 0090 (212) 285 39 94
ahozturk@itu.edu.tr

Elektrik Teknisyeni Burak DURANTelefon: 0090 (212) 285 39 93
duranb@itu.edu.tr

Elektrik Teknisyeni Recep TOZLUKLUTelefon: 0090 (212) 285 39 93
receptozluklu@itu.edu.tr


Etüd Proje Şube Müdürlüğü

Yük.Mimar Nuran KAYATelefon: 0090 (212) 285 39 06
kayanu@itu.edu.tr

Elektrik Müh. Tahsin KAYATelefon: 0090 (212) 285 39 09
kayatahsin@itu.edu.tr

Makina Müh. Yasin ÖZKANTelefon: 0090 (212) 285 69 17
yasinozkan@itu.edu.tr

İnşaat Mühendisi Aslı KURNAZTelefon: 0090 (212) 285 61 05
aslikurnaz@itu.edu.tr

Mimar Denizhan SARIHANTelefon: 0090 (212) 285 39 00
dsarihan@itu.edu.tr


Mimar Berken Bengi ÇabukTelefon: 0090 (212) 285 69 28
cabukb@itu.edu.tr


İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğü

İhale ve Satın Alma Memuru - Bilgisayar İşletmeni Demet YILDIZTelefon: 0090 (212) 285 39 67
demetd@itu.edu.tr

İhale ve Satın Alma Memuru Mustafa ÇEŞMETelefon: 0090 (212) 285 36 78
cesme@itu.edu.tr

Satın Alma Memuru / Maaş Mutemeti / Ayniyat - Bilgisayar İşletmeni Selçuk ÇETİNERTelefon: 0090 (212) 285 39 88
selcukcetiner@itu.edu.tr

İhale ve Satın Alma Memuru Serkan TURANTelefon: 0090 (212) 285 39 88
turanserk@itu.edu.tr

Büro Güner ÇAĞLARTelefon: 0090 (212) 285 36 78
caglargu@itu.edu.tr


Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Şube Müdürlüğü

Orman Müh. Utku OMAKTelefon: 0090 (212) 285 39 18
koseut@itu.edu.tr


Ziraat Müh. İbrahim Halil ÖGETelefon: 0090 (212) 285 39 18
oge@itu.edu.tr


İşletmeler Şube Müdürlüğü

Teknisyen Veysel ÖZTÜRKTelefon: 0090 (212) 285 65 92
ozturkv@itu.edu.tr

Teknisyen Murat ÖZTÜRKTelefon: 0090 (212) 285 65 30
ozturkmurad@itu.edu.tr

Teknisyen Salim AKSUTelefon: 0090 (212) 285 65 30
salimaksu@itu.edu.tr

Teknisyen Murat TAŞKINTelefon: 0090 (212) 285 65 30
taskinm@itu.edu.tr

Teknisyen Yaşar ÖZERTelefon: 0090 (212) 285 69 50
ozeryasar@itu.edu.tr

Teknisyen Yaşar ÖZKANTelefon: 0090 (212) 285 69 50
ozkany@itu.edu.tr

Teknisyen Yardımcısı Ahmet KELEŞTelefon: 0090 (212) 285 69 50
ahmetkeles@itu.edu.tr

Teknisyen Yardımcısı Aydın DÜZGÜNTelefon: 0090 (212) 285 65 30
aduzgun@itu.edu.tr

Teknisyen Yardımcısı Murat SAYINBOĞRULTelefon: 0090 (212) 285 39 70
sayinbogrul@itu.edu.tr

Teknisyen Yardımcısı Halim YÜCETelefon: 0090 (212) 285 36 78
yuceha@itu.edu.tr

Şoför Ümit ÜLKERTelefon: 0090 (212) 285 39 13
umitulker@itu.edu.tr

Şoför Süleyman SÜREKLİTelefon: 0090 (212) 285 39 13
ssurekli@itu.edu.tr

Şoför Yılmaz YÜCETelefon: 0090 (212) 285 39 13
yucey@itu.edu.tr

Şoför Mesut ŞENKULTelefon: 0090 (212) 285 39 13
msenkul@itu.edu.tr

Şoför Şükrü YEŞİLBAŞTelefon: 0090 (212) 285 39 13
sukruyesilbas@itu.edu.tr

Şoför Yurday GÜRBÜZTelefon: 0090 (212) 285 39 13
gurbuzy@itu.edu.tr

Şoför Hilmi İNANGİLTelefon: 0090 (212) 285 39 13
inangil@itu.edu.tr

Şoför Hamit KORKUSUZTelefon: 0090 (212) 285 39 13
korkusuzh@itu.edu.tr


Şoför İbrahim ERTelefon: 0090 (212) 285 39 13
ier@itu.edu.tr

Şoför Ali İhsan BİLGİÇTelefon: 0090 (212) 285 39 13
bilgica@itu.edu.tr

Şoför Cevat SÜLEYMANOĞLUTelefon: 0090 (212) 285 39 13
suleymanogluc@itu.edu.tr

Şoför Bayram MISIRTelefon: 0090 (212) 285 39 13
misirb@itu.edu.tr

Şoför Murat TARİTelefon: 0090 (212) 285 39 13
tarim@itu.edu.tr

Şoför Bekir MURATTelefon: 0090 (212) 285 39 13
bemurat@itu.edu.tr

Şoför İsmet YANIKTelefon: 0090 (212) 285 39 13
yaniki@itu.edu.tr

Şoför Nurullah KIDIKTelefon: 0090 (212) 285 39 13
kidik@itu.edu.tr

Şoför Rıdvan ÇELİKTelefon: 0090 (212) 285 39 13
celikrid@itu.edu.tr

Şoför Lütfü Murat ATAÇTelefon: 0090 (212) 285 39 13
matac@itu.edu.tr

Şoför Hakan AKINTelefon: 0090 (212) 285 39 13
hakanakin@itu.edu.tr

Evrak Dağıtım Fatih KANITAZETelefon: 0090 (212) 285 39 70
fkanitaze@itu.edu.tr


Elektrik Teknikeri Hamit TÜRKHANTelefon: 0090 (212) 285 39 78
turkhanh@itu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni Mehmet COŞGUNTelefon: 0090 (212) 285 39 78
cosgunm@itu.edu.tr

Santral Tayyibe KÖROĞLU
tkoroglu@itu.edu.tr

Santral Zümrüt KAYADİBİ
zkayadibi@itu.edu.tr

Santral Kevser AYDOĞDU
aydogduk@itu.edu.tr

Santral Seher KARABULUT


Teknisyen Yardımcısı Mehmet ÖZSÖZTelefon: 0090 (212) 285 13 00
ozsoymeh@itu.edu.tr

Elektrik Teknikeri Doğan Cabbar TOP
topd@itu.edu.tr

Harita Teknisyeni Şükrü ÜREMEZ


Boyacı Kenan AKSU
aksuke@itu.edu.tr

Evrak dağıtım Yavuz ÇUHACITelefon: 0090 (212) 285 39 19