Üniversite yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ilgili mevzuat uyarınca, üniversitemiz yatırım programında yer alan alt ve üst yapıların, projelerinin hazırlanması, yaklaşık maliyetlerinin tespiti, ihale dosyalarının hazırlanması ile yapım işlerinin yürütülmesinin denetim ve kontrollüğü, geçici ve kesin kabullerinin yapılması, hakediş dosyasının hazırlanması ve bu işlerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili işlerin yerine getirilmesini sağlamak için kurulmuş birimdir.