Yapı İşleri Müdürlüğü ve Kontrol Birimi olarak kurulan ve 07.01.1983 tarih, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adını alarak görev yapmaya devam eden birimin çalışmaları, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında  düzenlenmiştir.