Çağdaş ve uluslararası düzeyde eğitim vermeyi hedefleyen Üniversitemizin tüm faaliyetlerini aksatmadan yürütebilmesi için gerekli ihtiyaçları noksansız belirlemek, doğru, güvenilir ve en son teknolojilere uygun şekilde yapılmasını sağlayıp yatırım faaliyetlerini yürütmek.